Selecteer een pagina

Op dinsdag 21 maart jl. opende het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het loket voor de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Bent u een ondernemer waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet? Dan komt u in aanmerking voor deze regeling. U kunt de compensatie tot 2 oktober 2023 aanvragen. 

De TEK kan, ook met terugwerkende kracht voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023, worden aangevraagd via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voorschot naar 35 procent

De hoogte van de tegemoetkoming die de ondernemers ontvangen is afhankelijk van de gemiddelde prijzen van elektriciteit en gas over 2023. De berekening is nu gebaseerd op de al vastgestelde maximumprijzen voor gas en elektriciteit. Recente schatting van het Centraal Planbureau (CPB) van de energieprijzen laten een aanzienlijke daling van de energieprijzen voor 2023 zien, veel meer dan in november 2022 werd verwacht. De gevolgen? Dat de gemiddelde energieprijzen voor dit jaar ver onder de maximumprijzen liggen dan die voor de TEK-regeling zijn gebruikt.

Nadat de definitieve goedkeuring van de Europese Commissie is ontvangen en er een positief besluit is genomen over de aanvraag van ondernemers, ontvangen zij binnen twee weken een voorschot. Aangezien de energieprijzen lager liggen, lopen ondernemers het risico om achteraf het voorschot te moeten terugbetalen. Dit is natuurlijk niet wenselijk. Om dit risico te verkleinen is het voorschotpercentage nu aangepast van 50 procent naar 35 procent. Zo zijn ondernemers op korte termijn voldoende gecompenseerd zonder grote risico’s.

Informatie voor ondernemers

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de TEK-regeling uit in opdracht van het ministerie van EZK. Op de website rvo.nl kunnen aanvragen worden gedaan en is meer informatie te vinden over de regeling. Voor informatie en persoonlijk advies kunt u terecht bij het Energieloket van de Kamer van Koophandel op kvk.nl/energieloket. Op de genoemde websites is ook meer informatie te vinden over de subsidie en regelingen waarmee ondernemingen kunnen verduurzamen en energie kunnen besparen.

Het aanvragen van de TEK is mogelijk van 21 maart 2023 (09:00 uur) tot maandag 2 oktober 2023 (17:00 uur).

Bron: Rijksoverheid