Selecteer een pagina

U ziet steeds vaker zonnepanelen op de daken van schuren en stallen. Ook boerenbedrijven willen hun grote daken optimaal benutten, en wat is er nou mooier dan uw eigen energie op te wekken. Echter zijn deze grootschalige PV-installaties niet ongevaarlijk voor het bedrijf en de omgeving. Daarom wordt een SCIOS Scope 12 keuring vanaf 1 januari 2023 verplicht voor zonnestroominstallaties op veestallen.

Waarom wordt een Scope 12 verplicht voor veestallen?
Naar aanleiding van verschillende onderzoeken en het rapport van de onderzoeksraad voor de veiligheid over stalbranden, heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten om de maatregelen aan te scherpen. Zo kan de veiligheid worden gewaarborgd voor de boer, de dieren en de omgeving.

Vanaf 1 januari 2023 heeft het ministerie besloten dat een periodieke keuring van de PV-installatie verplicht wordt. Ook een periodieke Scope 10 keuring voor alle inpandige elektra wordt verplicht. Met een SCIOS Scope 10 keuring wordt de veiligheid van elektrische installaties in gebouwen en stallen gewaarborgd.

Hoe vaak moeten de PV-installaties worden geïnspecteerd?
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het voornemen gesteld dat risicovolle veestallen elke drie jaar zowel een Scope 10 als een Scope 12 keuring moeten ondergaan. Andere stallen zullen verplicht worden om elke vijf jaar een keuring te ondergaan. In de tussenliggende jaren zullen er periodiek visuele inspecties worden uitgevoerd. Hiermee kan de onderhoudstoestand van de elektrische installaties worden beoordeeld. SCIOS zal zich gaan richten op het toezicht en het naleven van de keuringsverplichting.

Waarom wordt Scope 12 verplicht voor veestallen?
Scope 12 wordt verplicht voor veestallen omdat stalbranden jaarlijks voor dierlijk en menselijk leed zorgen. Daarom heeft het ministerie de keuze gemaakt om met maatregelen te komen. Het aantal stalbranden zal flink moeten worden teruggedrongen.

Bij verschillende branden werden er nog tot in de verre omgeving resten van zonnepanelen aangetroffen. Bij een brand komen er scherpe deeltjes vrij die in de wijde omgeving zullen neerdalen. Gevolg is milieuschade en een mislukte oogst voor de boer. Het omliggende gebied zal moeten worden gemaaid en worden afgevoerd naar de afvalverwerker.

De aanpak om het aantal stalbranden te minimaliseren, richt zich grotendeels op het elektrotechnische aspect. De stalbranden worden voornamelijk veroorzaakt door elektrische installaties en het aangesloten materiaal. De branden ontstaan wanneer een elektrische installatie niet wordt geplaatst volgens de normen en daarnaast de fabrieksinstructies die van toepassing zijn. Daarnaast worden de PV-installatie en andere elektrische installaties en het daarop aangesloten materiaal, vaak onvoldoende onderhouden. Hierdoor ontstaat er slijtage, vervuiling, veroudering en aantasting aan de installatie door de vaak ruwe omgeving.

Meest voorkomende oorzaak van stalbranden is elektrotechnisch
Bij bijna de helft van alle branden in veestallen is de oorzaak onbekend. Van de branden waarvan de oorzaak wel bekend is, zijn de elektra en de bijbehorende werkzaamheden de meest voorkomende oorzaak. Bij een brand in een veestal is het risico op meer slachtoffers een stuk groter, wat tot deze maatregelen heeft geleid.

Installatiebedrijven horen kennis te hebben van de elektrotechnische norm- en regelgeving. Echter is dit in de praktijk vaak niet zo. Dit blijkt uit de schade die ontstaan is door fout gemonteerde elektrische installaties. De kennis van de elektrotechnische regelgeving zijn vaak onvoldoende aanwezig bij de installateur.

Wees bewust
Als ondernemer kun u er veel aan doen om het brandrisico in het bedrijf te verlagen. Dit begint bij logisch nadenken over de risico’s en de bereidheid om actief bezig te zijn met preventie. Het is belangrijk dat elektrische installaties periodiek worden nagecheckt, onderhouden en worden schoongemaakt. Hiermee wordt gezorgd voor meer veiligheid.

Steeds meer verzekeraars verplichten Scope 12 keuring
Ook steeds meer ondernemers uit andere bedrijfstakken kiezen ervoor om hun dak te bedekken met zonnepanelen, om zo hun steentje bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Ook voor deze bedrijven geldt bij een aantal verzekeraars, waaronder Nationale-Nederlanden, de Scope 12 keuring vanaf 1 januari 2023 bij 50 of meer zonnepanelen op een gebouw.

Bron: Schade magazine