Selecteer een pagina

Is het verstandig om het risico op inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid voor eigen rekening te nemen?

Deze vraag is niet direct en duidelijk te beantwoorden. Allereerst kunt u het risico op arbeidsongeschiktheid, waardoor inkomensverlies optreedt, zelf beperken door aandacht te besteden aan veilige werkomstandigheden. Verder is het goed om ook stil te staan bij de risico’s die u loopt buiten uw werk, want veel ongevallen vinden niet op het werk plaats maar elders, bijvoorbeeld tijdens het sporten, klussen, vakantie of op de weg. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voorziet in een uitkering wanneer een ondernemer arbeidsongeschikt raakt door ziekte of een ongeval. Deze uitkering wordt in de meeste gevallen gebruikt om vervangende arbeid in te huren, of als (tijdelijke) vervanging van het inkomen.

Mogelijk kunnen uw werkzaamheden (tijdelijk) overgenomen worden door familie, personeel of door een professionele bedrijfsverzorger met de nodige kosten die hieraan zijn verbonden.
Het is verstandig om hier vooraf concrete afspraken over te maken. Ook het scenario van blijvende arbeidsongeschiktheid en bedrijfsbeëindiging speelt een belangrijke rol bij de keuze om het risico zelf te dragen of uit te besteden. Het getuigt van goed ondernemerschap om uw eigen plan te vergelijken met een verzekeringsoplossing.

Mocht u hiervoor kiezen dan zijn er diverse mogelijkheden om de premie enigszins te ‘drukken’, bijvoorbeeld door te kiezen voor een langere wachttijd. Wij gaan graag met u hierover vrijblijvend in gesprek, want een arbeidsongeschiktheidsverzekering sluit u niet zomaar af. Interesse in een gesprek? Neem dan contact op via ons contactformulier of bel ons op 023 520 15 16.

Gerard Schepers
LTO Verzekeringen