Selecteer een pagina

Agrarische ondernemers die in 2022 mais op zand- of lössgrond telen, dienen verplicht een melding te maken via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het melden kan tot en met 15 februari 2022.

Indien u op een perceel mais wilt telen, dan bent u verplicht om een melding te maken via www.rvo.nl/maispercelen-melden. Via de site van de RVO vindt u ook de voorwaarden en uitzonderingen benoemd. Percelen kunnen in deze periode steeds worden toegevoegd, verkleind of ingetrokken. In de periode van 16 februari tot en met 14 maart 2022 kunnen percelen alleen worden verkleind of ingetrokken.

Regelgeving en controles

Het verplicht melden is onderdeel van een maatregel uit het 6e actieprogramma Nitraatlijn. Deze maatregel is in 2021 vastgesteld. Daarin is opgenomen dat de eerste uitrijddatum voor zuiveringsslib en drijfmest op deze gronden bij maisteelt pas is toegestaan vanaf 15 maart. De NVWA gebruikt de gegevens voor controles op het uitrijden in de periode tot 15 maart. Na deze datum wordt er gecontroleerd of percelen ook correct geregistreerd zijn voor de maïsteelt.


Heeft u op dit moment verzekeringsvragen? Neem gerust contact op via 023 – 520 15 16 of maak een vrijblijvende afspraak.

Bron: RVO