Selecteer een pagina

De economische impact van de oorlog in Oekraïne is stevig voelbaar bij boeren en tuinders. Hoge prijzen voor brandstof en kunstmest drijven de kost snel op. LTO Nederland vraagt de overheid om maatregelen om de impact te verzachten.

In de veehouderij is er onzekerheid over de kosten van onder meer veevoer en energie (gas) op korte en middellange termijn. Pluimveehouders produceren soms al onder de kostprijs. In de plantaardige sectoren zoeken ondernemers voor bepaalde productgroepen – bloemen, planten, bomen, pootaardappelen, groenten en fruit – vanwege handelsbelemmering naar alternatieve afzetmarkten. Dit zet prijzen onder druk en zorgt anderzijds voor logistieke uitdagingen. Op dit moment komen de forse kostenstijgingen voor boeren en tuinders nog niet terug in de prijs die zij voor hun product krijgen, waarmee ook het verdienvermogen onder druk komt te staan.

Brandstof

Ook de hoge prijzen voor brandstof drijven de kostprijs voor boeren en tuinders op. De kosten die nu worden gemaakt, lopen vooruit op de opbrengsten die pas op een later moment in het seizoen worden gerealiseerd. Dat maakt de liquiditeitspositie bij de meeste bedrijven zorgelijk.

Het kabinet verlaagt de accijns op benzine en diesel per 1 april tot het einde van het jaar met 21 procent. Dat betekent voor benzine een verlaging van 17,3 procent per liter en voor diesel 11,1 cent per liter.

Kunstmest

Als de export van (Wit-)Russische kunstmest wegvalt, dan zal dat in Nederland niet direct tot braakliggende velden leiden. Wel leidt het tot forse hogere kosten voor boeren en tuinders. Dat is zorgelijk, aangezien de kosten voor kunstmest – ook door de stijgende energieprijzen – al ongeveer zijn verdubbeld.

Aanpassen Europees landbouwbeleid

Stabiliteit van voedselketens, energievoorziening en voedselzekerheid zijn door de oorlog hoger op de agenda komen te staan. Bedrijven die volgend jaar in aanmerking willen komen voor de basispremie van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), worden onder meer verplicht om 4 procent van hun oppervlakte bouwland als niet productieve areaal aan te merken.

Dit komt voor akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt in Nederland neer op 25.000 hectaren productieve landbouwgrond. Dit is de halve Noordoostpolder. Deze crisis laat zien dat de landbouw van grote strategische waarde is.

Terugkeer rode diesel

Boerenactiegroep Agractie vraagt de overheid om maatregelen in verband met de oorlog in Oekraïne. Ook vragen zij om het herintroduceren van ‘rode diesel’ voor de periode van minimaal twee jaar. Rode diesel valt onder een lager accijnstarief en heeft een rode kleurstof toegevoegd gekregen.

Verzekeringen

Wij kunnen ons voorstellen dat de oorlog in Oekraïne vragen oproept als het gaat om uw verzekeringen. Neem gerust contact op via 023 – 520 15 16 of maak een vrijblijvende afspraak met onze adviseurs.

Bron: Nieuwe Oogst