Selecteer een pagina

Het kabinet heeft 21 januari jl. extra maatregelen aangekondigd om de coronacrisis te bestrijden. Er is een avondklok die zaterdag 23 januari jl. is ingegaan. Zorg voor dieren en planten is cruciaal werk dat dus ook tijdens de avondklok mag worden uitgevoerd.

Over de praktische implementatie zijn nog verschillende vragen. LTO Nederland heeft begrip voor de noodzaak van nieuwe maatregelen voor de volksgezondheid, maar wijst op het belang van passende steun nu de coronamaatregelen al bijna een jaar een grote economische impact hebben op boerengezinnen.

De gehele voedselketen is in het kader van de coronamaatregelen eerder al als cruciale beroepsgroep aangemerkt. In de primaire agrarische sector wordt met dieren en planten gewerkt. Dit zal ook noodzakelijk zijn tijdens de avondklok, die van 20.30 uur tot 4.30 uur van kracht is. Waar nodig voor de zorg voor dieren en planten is reizen tijdens de avondklok dus alsnog mogelijk, in lijn met de inzet van LTO Nederland.

De overheid heeft een modelverklaring beschikbaar gesteld. Deze verklaring is verplicht als ondernemers en/of werknemers toch moeten reizen tijdens de avondklok.

Leden en werkgevers van LTO Nederland en de aangesloten regionale en sectorale organisaties met vragen over bijvoorbeeld de avondklok voor werknemers of de noodzakelijke verklaringen kunnen contact opnemen met de Werkgeverslijn of met hun regionale of sectorale LTO-organisatie.

Aanpassing steunmaatregelen noodzakelijk vanwege voortdurende economische impact

De coronamaatregelen hebben nu al bijna een jaar een grote economische impact. Uit cijfers van het CBS bleek dat de inkomsten in de agrarische sector in 2020 met 6 procent zijn gedaald, ondanks de coronasteun van de overheid.

Het verdienvermogen en de toekomst van sommige boerenbedrijven staan ernstig onder druk. LTO Nederland heeft begrip voor de noodzaak van nieuwe maatregelen om de volksgezondheid te beschermen, maar benadrukt dat nadere steunmaatregelen noodzakelijk zijn.

LTO Nederland wil dat:

  • De omzetdrempel voor het kunnen aanvragen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt verlaagd van 30 procent naar 20 procent. Veel bedrijven zitten al bijna een jaar met grote verliezen net onder de omzetdrempel en de rek is er simpelweg uit.
  • Op basis van SBI-codes wordt gesteld dat in de bedrijfsvoering van boeren en tuinders circa 20 procent naar vaste lasten gaat. Cijfers vanuit verschillende agrarische sectoren hebben aangetoond dat het percentage in werkelijkheid veel hoger ligt. Een verhoging van het TVL-percentage is daarom nodig en gerechtvaardigd.
  • Het maximumbedrag van 90.000 euro TVL-tegemoetkoming per kwartaal sluit niet aan bij de bedrijfseconomische situatie van veel (grotere) mkb-bedrijven. In andere Europese landen is de maximumgrens voor soortgelijke regelingen hoger. Samen met onder andere VNO-NCW en MKB Nederland is LTO Nederland kritisch op deze aftopping op 90.000 euro.

Bron: www.lltb.nl