Selecteer een pagina

Bregje heeft een goedlopende melkveehouderij in Noord-Holland. Zij heeft besloten haar veestapel uit te breiden, bestaande stallen aan te passen en een emissiearme stal te bouwen. Omdat deze uitbreiding en werkzaamheden mogelijk effect hebben op de Natura 2000-gebieden, heeft Bregje een aanvraag voor een vergunning ingediend op grond van de wet Natuurbescherming bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (hierna: OD NHN). Een aantal weken later ontvangt Bregje de beslissing van de OD NHN waarin de vergunning wordt afgewezen. Bregje wil het hier niet zomaar bij laten zitten, en neemt contact op met de juristen van LTO Verzekeringen om te vragen wat haar mogelijkheden zijn.

De jurist legt uit dat de eerst mogelijke stap is om bezwaar te maken tegen de beslissing van de OD NHN. Het wordt Bregje aangeraden om hiervoor een jurist in te schakelen die de bezwaarprocedure namens haar voert. Het is belangrijk dat het bezwaar op tijd wordt ingediend, een jurist kan dit tijdschema goed monitoren. Daarnaast kan een jurist het bezwaar juridisch zo opstellen dat dit de grootste kans van slagen heeft. Ook kan de jurist namens Bregje optreden bij een eventuele hoorzitting.

Als het bezwaar ongegrond wordt verklaard, dan bestaat nog de mogelijkheid om in beroep te gaan. Wanneer ook het beroep ongegrond wordt verklaard, is het tot slot mogelijk om in hoger beroep te gaan. De jurist kan Bregje zo nodig in alle drie de procedures bij staan, maar de beste (en ook goedkoopste) uitkomst is dat de bezwaarprocedure in één keer slaagt. Des te meer reden voor Bregje om zich al in de bezwaarprocedure bij te laten staan door de jurist.

Is uw aanvraag voor een vergunning afgewezen? Onze juristen kunnen u in dit proces begeleiden en adviseren. Zij kijken met u mee naar wat de mogelijkheden zijn en kunnen u hier naar wens in ondersteunen. Interesse of vragen? Neem dan contact op met de juristen van LTO Verzekeringen via 085 773 26 71 of juristen@ltoverzekeringen.nl.