Selecteer een pagina

In de komende periode ontvangen alle werkgevers weer de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK). De belastingdienst geeft aan dat ze mogelijk het gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas (WHK) over 2023 verkeerd hebben berekend. Een fout in de beschikking kan een te hoge gedifferentieerde premie als gevolg hebben. Laat daarom de beschikking WHK 2023 controleren door de juristen van LTO Verzekeringen!

Het komt regelmatig voor dat de Belastingdienst bij het vaststellen van de gedifferentieerde premie ten onrechte uitkeringslasten van (ex-)werknemers aan de werkgever toerekent. Ook maakt de Belastingdienst vaak gebruik van verouderde gegevens, klopt de werknemerslijst niet of wordt een bedrijf ingedeeld in een onjuiste sector. Dergelijke fouten in de beschikking kosten u onnodig geld.

Om de WHK-beschikking te kunnen controleren zullen onze juristen allereerst pro forma bezwaar aantekenen tegen de beschikking. Hiertoe dient u een machtigingsformulier te ondertekenen, zodat onze juristen dit bezwaar namens u kunnen indienen. Onze juristen ontvangen vervolgens aanvullende informatie van de Belastingdienst, en vragen zo nodig informatie bij u op om de beschikking te kunnen controleren. Nadat één van de juristen de beschikking heeft gecontroleerd, zal deze u adviseren over het al dan niet voortzetten van de bezwaarprocedure.

Indien blijkt dat de beslissing van de Belastingdienst niet klopt, dan zullen de juristen adviseren het bezwaar voort te zetten. Ook dit kunnen onze juristen namens u doen. Niet alleen voor de controle, maar ook voor het voeren van bezwaar bent u bij ons dus aan het juiste adres!

Wilt u meer informatie over de WHK-beschikking? Neem dan telefonisch contact op via 085 773 26 71 of via ons contactformulier.