Selecteer een pagina

Het jaar 2021 was een bewogen jaar voor de agrarische sector. We werpen een blik op het afgelopen jaar.

Corona riep veel vragen op

We hoopten allemaal de grootste gevolgen van de coronapandemie achter ons te laten. Helaas was het weer een jaar vol met maatregelen, vraagstukken en praktijksituaties waar werkgevers zich over moesten buigen.

Vooral over vaccineren kreeg de Werkgeverslijn veel vragen. Want met internationale werknemers zijn er veel zaken waarmee je rekening moet houden. Agrarische werkgever Erik van Haarlem geeft als tip: “Houd je werknemers goed op de hoogte en neem het voortouw” Erik nam bijvoorbeeld zelf contact op met de GGD voor een groepsafspraak en begeleidde zijn medewerkers naar de priklocatie.

Betere omstandigheden voor internationale werknemers

Er was afgelopen jaar veel aandacht voor het wonen en werken van internationale werknemers. Helaas waren er ook een aantal misstanden bij bedrijven die breed werden uitgemeten in de landelijke media. In dit kader schonken de agrarische belangenorganisaties veel aandacht aan dit thema. Een goede huisvesting en leefomgeving voor internationale werknemers is belangrijk. Alle werknemers verdienen een gelijke behandeling en beloning en een gezonde werkomgeving.

Cao-gesprekken met uiteenlopende uitkomsten

Werkgevers in de productiegerichte dierhouderij kregen te maken met een nieuwe cao die heel 2021 van toepassing was. Een belangrijk onderdeel van deze nieuwe cao was de loonsverhoging vanaf 1 januari 2021. Ook voor de cao van volgend jaar zijn de onderhandelingen in volle gang.

De Open Teelten heeft, in overleg met de vakbonden, sinds maart een langdurige cao. Deze loopt door tot en met 28 februari 2023. De eerstvolgende loonsverhoging zal al iets eerder plaatsvinden, op 1 juli 2022.

In de glastuinbouw is sinds begin 2020 geen actuele cao meer. Werkgevers in deze sector zitten daardoor vanzelfsprekend met veel vragen. Inmiddels zijn stappen gezet om de onderhandelingen weer op te starten. Wellicht levert dit alsnog een hernieuwde cao glastuinbouw op.

Krapte op de arbeidsmarkt

Veel werkgevers merken dat het steeds lastiger is om personeel te vinden en te behouden. In de land- en tuinbouw is dit niet anders. De krapte geldt niet alleen voor vacatures in teelt- en oogstwerkzaamheden, maar ook andere functies zijn moeilijk te bezetten.

Ook werkgever Henri Huetink ervaart dit probleem en vertelde over hoe hij hiermee omgaat: “Wees reëel met je beloning en met de verwachtingen die je schept over de functie. Bij het werven moet je goed nadenken over het type werknemer dat je zoekt en welke wervingskanalen hierbij passen.” De Werkgeverslijn creëerde speciaal voor dit onderwerp een themapagina ‘krapte op de arbeidsmarkt’ en organiseerde een webinar.

Goed voorbereid op inspecties

Dit jaar werden er veel inspecties uitgevoerd in de rund- en melkveehouderij en glastuinbouw. De Inspectie SZW controleerde of rund- en melkveehouderijen een RI&E en een basiscontract voor arbodienstverlenging hadden. Dit is namelijk verplicht, ook voor bedrijven zonder personeel.

In de glastuinbouw werd arbeidsmarktfraude, arbeidsmarktveiligheid en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gecontroleerd. Controle van de arbeidsomstandigheden op je bedrijf kan veel impact hebben. Daarom organiseerde de Werkgeverslijn samen met de Inspectie SZW een webinar over hoe je je kunt voorbereiden op een inspectie.

Hoger inkomen op melkveebedrijven door hogere melkprijs ondanks hogere kosten

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf in 2021 is geraamd op bijna 35.000 euro per onbetaalde aje. Dit is 9.000 euro meer dan in 2020 maar 6.000 euro lager dan het gemiddelde over de periode 2016-2020. Dit is wel opvallend omdat de melkprijs in 2021 3 euro per 100 kg boven die van gemiddeld 2016-2020 ligt (+8%). De sterk gestegen kosten liggen hieraan ten grondslag.

De totale opbrengsten nemen in 2021 in vergelijking met het voorgaande jaar toe met 56.000 euro door de hogere melk- en veeprijzen en de hogere waarde van het ingekuilde eigen ruwvoer. De totale kosten nemen met 41.000 euro toe, door hogere voer-, kunstmest- en energieprijzen. Ook de materiele kosten zoals die van machines, werktuigen en gebouwen nemen toe, mede door hogere onderhoudskosten en meer kosten vanwege de grotere hoeveelheid eigen gewonnen ruwvoer.

De prijsontwikkelingen zijn in de zuivel en de sierteelt in 2021 zeer gunstig geweest. In de varkens- en pluimveehouderij was de prijsontwikkeling slecht respectievelijk matig.

Meer groeten en fruit verkocht tijdens coronacrisis

Veel mensen zijn tijdens de lockdown thuis gezonder gaan eten. In 2020 steeg het verkoopvolume groenten en fruit met 9% en in 2021 naar schatting bijna 5%. Consumenten accepteerde bovendien de door opgelopen inkoop- en energiekosten hogere verkoopprijzen.

Groeispurt voor bloemen- en planten

Nederlandse kwekers van bloemen en planten realiseren bijna 90% van hun omzet dankzij export. In 2021 is deze omzet omhoog geschoten naar ruim boven de €7 miljard. Dit is een toename van 22% ten opzichte van 2020 en ook 17% hoger dan in 2019.

Hoge prijzen, maar ook hoge kosten melkveehouders

In de loop van 2021 herstelde de melkprijzen van de lage niveaus in 2020, om in de laatste maanden zelfs uit te komen op niveaus van ruim boven de 40 euro per 100 kilogram. Voor alle ‘groene’ uitingen waar de sector voor staat is dit een gezond prijsniveau.

Persoonlijk advies

Omdat elk bedrijf anders is bieden wij maatwerk. Vanuit onze expertise en jarenlange ervaring in uw branche zijn wij in staat u vakkundig te adviseren. Onze adviseurs komen graag bij u langs om de risico’s te bespreken en te bekijken welke dekkingen het beste bij uw situatie passen. Benieuwd wat LTO Verzekeren voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs. Wij rijden graag bij u langs!