Selecteer een pagina

Het voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van pesticiden tegen 2030 te halveren, dat in november 2023 reeds is weggestemd door het Europees Parlement, is nu volledig van tafel geveegd. Volgens de commissie was het voorstel nodig om de ecologische voetafdruk van de landbouwsector te verminderen. Het wegstemmen van deze beslissing heeft tot gevolg dat er voorlopig geen strengere pesticideregels komen. Deze beslissing kwam nadat de Europese Commissie het plan heroverwoog vanwege toenemende polarisatie.

De voorgestelde maatregelen veroorzaakten in eerste instantie verontwaardiging onder de boeren, die het gevoel hadden dat hun lot zonder hun inspraak werd bepaald. Dit punt erkende de president van de Europese Commissie, Von der Leyen. Hiernaast benadrukte zij dat er meer dialoog en een andere aanpak nodig is om door te gaan. Von der Leyen benadrukte ook de noodzaak van een nieuwe aanpak om de bodem- en waterkwaliteit te behouden, maar tot nu toe zijn er nog geen concrete alternatieve maatregelen of wetsvoorstellen voorgesteld.

Na de vorming van de nieuwe commissie wil Von der Leyen het debat voeren over de toekomst van de landbouw, waarbij niet alleen landbouwers, maar ook vertegenwoordigers van de meststoffensector, de voedingsindustrie, milieuorganisaties en de financiële sector betrokken zijn.

Heb je nog vragen naar aanleiding van deze blog? De juristen van Frontyr helpen hier graag mee. Neem contact met hen op via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl