Selecteer een pagina

Optochten, ze komen in deze tijd vaker voor dan gedacht. Niet alleen tijdens carnaval, maar denk ook aan (bloemen)corso’s, oldtimerparades en diverse zomer- en dorpsfeesten. Tijdens een optocht komt er van alles voorbij: van buggy’s en skelters tot muziekkorpsen en grote praalwagens. Vaak rijden ook landbouwtrekkers mee. Rijdt u zelf mee met uw tractor tijdens optochten als oldtimer of trekker van een praalwagen? Of stelt u een gebouw beschikbaar voor de opbouw van een praalwagen? Dan is het belangrijk om dat te melden aan uw verzekeraar om er voor te zorgen dat er dekking is bij schade.

Niet alleen lichamelijk letsel kan dramatisch uitpakken, ook de financiële schade kan flink in de papieren lopen. Door te melden dat u meerijdt weet u vooraf wat de eventuele risico’s zijn, welke maatregelen nodig zijn om ongelukken te voorkomen en hoe u er dus voor zorgt dat de verzekering dekking biedt.

Maar welke verzekering dekt dan welke schade? Dat leggen wij uit.

Wat zijn de risico’s?

Gebouwen
U stelt bijvoorbeeld een landbouwschuur beschikbaar aan de carnavals- of buurtvereniging voor de bouw van een praalwagen. Hierdoor betreden meer mensen dan normaal gesproken het gebouw en dan is het risico veel groter dat er iets gebeurt. Voordat de werkzaamheden beginnen, is het belangrijk dat u uw verzekeringsadviseur informeert. Een wijziging in het gebruik van een gebouw kan namelijk gevolgen hebben voor de verzekeringsdekking.

Tractoren
Deze verzekering geeft ook in de regel geen dekking als het gebruik anders is dan voor het eigen agrarische bedrijf. Zeker voor de WA-dekking (schade aan derden) is het belangrijk dit te melden. Want een ongeluk zit in een klein hoekje.

Houdt uw optocht feestelijk

Zorg dat u goed verzekerd op pad gaat. Check altijd bij uw verzekeringsadviseur of uw verzekeringen voldoende dekking bieden en of uw verzekeraar moet worden geïnformeerd over andere gebruik dan op de polis staat.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op via 023 – 520 15 16 of stuur een e-mail naar acceptatie@ltoverzekeringen.nl.