Selecteer een pagina

Binnen het totaalpakket van LTO Verzekeringen is nu ook een dekking beschikbaar voor verspreide zonnepaneeldeeltjes na brand. Vanaf 22 juni verzekert NN (Nationale Nederlanden) namelijk schade door zonnepaneeldeeltjes kosteloos mee op de milieuschadeverzekering.

Zonnepaneeldeeltjes komen bij een brand soms kilometers ver terecht. Daardoor ontstaat schade aan vee en gewas. Daarnaast moet een snede gras worden vernietigd en ander kuilgras worden aangekocht. Extra uren moeten worden besteed om het land na te lopen op achtergebleven deeltjes. Een typisch agrarisch probleem dat na een brand veel collega-ondernemers raakt.

Wie voor de kosten opdraait is vaak onduidelijk. Aansprakelijkheid is meestal niet aan de orde vanwege overmacht. De gebouwenverzekering dekt opruimen, maar is beperkt tot de eigen locatie en de buren. Een milieuschadeverzekering biedt geen dekking want er is geen sprake van verontreiniging.

Binnen het totaalpakket biedt LTO Verzekeringen via NN nu een dekking aan die deze schade (eigen schade én schade aan derden) kosteloos meeverzekert.

Wilt u meer informatie over deze dekking of wenst u een afspraak te maken? Neem dan contact op via ons contactformulier of bel naar 023 – 5210 15 16.