Selecteer een pagina

De afgelopen maanden schieten de grondstofkosten voor bouwmateriaal ongekend omhoog. Zo zijn de bouwkosten van bijvoorbeeld een stal of loods met ongeveer 20% toegenomen. Wij adviseren juist nu goed te kijken naar uw huidige verzekeringen. Voor iedereen die betrokken is binnen de (agrarische) bouw, is het een ongekende situatie. Verzeker uw nieuwe stal of bestaande loods met onze bedrijfsverzekeringen van LTO Verzekeringen.

Ongekende prijsstijgingen binnen de (agrarische) bouw

De prijsstijgingen met aannemers vliegen bij ondernemers om de oren. Vurenhouten balken en stalenbalken zijn momenteel erg in trek. Maar ook is er de laatste tijd veel vraag naar PIR-installaties. Vorig jaar begonnen de prijzen van grondstoffen omhoog te schieten, waarmee ook de kosten voor bouwmaterialen. Verzeker daarom uw nieuwe pand of stal goed en kijk niet alleen naar de premie. Kijk ook of de dekking aansluit bij uw nieuwe situatie.

Dure grondstoffen en schaarste

Voor iedereen die betrokken is binnen de (agrarische) bouw is het een ongekende situatie. Mede door de coronacrisis schieten de prijzen omhoog. Er was minder vraag naar staal en daardoor verlaagden staalbedrijven de productie. Na een paar maanden trok de vraag weer aan en was er te weinig voorraad, waardoor de prijzen omhoog schoten. Hout won ook aan populariteit, met name in de bouw van stallen. Mensen ervaren dat hout minder belastend is voor het milieu. De houtzagerijen hebben daardoor ook te maken met schaarste.

Sluit uw verzekering nog aan bij uw (nieuwe) situatie?

Juist bij de aanschaf van een nieuwe stal of loods wilt u niet voor onverwachte situaties komen te staan. Daarom is het belangrijk om goed te kijken welke verzekering bij u past. Welke dekkingen sluiten aan bij uw huidige situatie? Bedenk vooraf welke situaties zich kunnen voordoen en welke gevolgen dit met zich meebrengen voor de continuïteit van uw bedrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brand of inbraak. Hoeveel kost het om het gebouw te herbouwen? Daarnaast is het belangrijk om na te denken wat er gebeurt als uw bedrijf tijdelijk stil ligt. Nemen uw inkomsten direct af? Welke vaste lasten zoals personeelskosten, huur en elektriciteit lopen door? Een bedrijfsschadeverzekering dicht dit gat tussen uw doorlopende vaste lasten en uw verminderde inkomsten.

Laat u adviseren over de bedrijfsschadeverzekering voor agrariërs

Met de bedrijfsschadeverzekering worden de doorlopende vaste lasten en de misgelopen nettowinst als gevolg van een gedekte gebeurtenis aan uw bedrijfsgebouw, inventaris of goederen vergoed. Een bedrijfsschadeverzekering is bijna altijd maatwerk, dus laat u goed adviseren door onze adviseurs van LTO Verzekeringen over de mogelijkheden voor uw bedrijf. U kunt dit doen door telefonisch contact op te nemen met 023 – 520 15 16 of het contactformulier in te vullen.