Heeft u het verzuim van uw personeel al verzekerd?

Juist in deze tijd kunt u te maken krijgen met verzuim van uw medewerkers. Dan is het belangrijk om een goede verzuimverzekering te hebben, want bij ziekte moet u het loon gewoon doorbetalen. Met de LTO VerzuimCare voorzien wij u van het beste advies en hebben passende verzuimverzekeringen voor de hele agrarische sector.

Totaaloplossing: advies, preventie, verzuimverzekering, re-integratie en arbodienstverlening

Als expert in verzuimbegeleiding bieden wij u een totaaloplossing met LTO VerzuimCare. Vanaf dag één na de ziekmelding pakken wij het verzuim voor u op en begeleiden wij uw medewerker gedurende het gehele verzuimtraject; van begin tot eind (ook bij arbeidsongeschiktheid). Daarnaast kan LTO VerzuimCare volledig afgestemd worden op uw cao.

Speciaal voor
LTO-leden

Natuurlijk ook voor leden van
Glastuinbouw Nederland,
POV, KAVB en NOP.

Vanuit onze branchekennis in de agrarische sector sluit LTO VerzuimCare niet alleen naadloos aan op uw agrarische bedrijfsvoering.Maar ook reeds bestaande agrarische bedrijfsverzekeringen of agrarisch verzekeringspakket (ook als u deze niet via LTO Verzekeringen heeft afgesloten). Bijvoorbeeld de ongevallenverzekering die u vanuit ‘goed werkgeverschap’ dient af te sluiten.

U, als werkgever, wil de continuïteit van uw bedrijf niet in gevaar brengen en wij als uitkerende partij willen de schadelast zoveel mogelijk beperken. U kunt daarom rekenen op maximale inspanning wat betreft de verzuimbegeleiding en de re-integratie van uw zieke medewerker. Daarnaast profiteren leden van LTO NoordLLTB en ZLTO van interessante kortingen en voordelen, maak gebruik van uw lidmaatschap met LTO Verzekeringen.

Onze adviseur Martijn Faber:

“Als werkgever krijgt u vroeg of laat te maken met een zieke werknemer. Dat is vervelend voor zowel de werknemer als voor de werkgever. Zeker als er sprake is van langdurige uitval. Het is goed om van te voren te bepalen hoe u het risico van loondoorbetaling, uw verplichtingen rondom re-integratie en uw verplichtingen als werkgever wilt regelen. U kunt uw verzekering zelf samenstellen: alleen loonkosten of ook het eigenrisicodragerschap voor WGA, aanvullende werknemersverzekeringen vanuit de cao en/of arbodienstverlening. Met andere woorden, vraag advies bij het maken van deze keuzes en bepaal samen met uw adviseur welke oplossing het beste bij uw bedrijf past. Zo houdt u grip op de kosten, en voldoet u aan uw verplichtingen.”

Martijn Faber

Adviseur Martijn Faber