Bedrijfsverzekering

Bedrijfsvoering en continuïteit

Misstappen en ongelukjes zijn helaas niet te voorkomen in de dagelijkse bedrijfsvoering. U heeft tenslotte niet alles in de hand. Steeds meer ondernemingen worden dan ook aansprakelijk gesteld voor het veroorzaken van schade. Zowel door derden als door de eigen medewerkers. Aansprakelijkheid is een bijzonder complexe materie die bovendien enorme financiële gevolgen kan hebben. Daarom kiest u voor een goede aansprakelijkheidsverzekering. En omdat steeds vaker de gang naar de rechter wordt gekozen, is een rechtsbijstandverzekering onontbeerlijk.

In deze categorie treft u alle verzekeringen omtrent aansprakelijkheid en rechtsbijstand aan. Kortom, verzekeringen voor de continuïteit van uw onderneming.

Overzicht recht en aansprakelijkheid