Selecteer een pagina

In de zomer van 2016 wordt het melkveebedrijf van Hans van Middelaar in Sterksel getroffen door een zware storm en onweersbui. De schade is groot, maar de Brabantse ondernemer denkt goed verzekerd te zijn. De hagelschade is echter niet aangevinkt. Wat volgt is een lange juridische procedure.

Wat zijn de gevolgen van het noodweer?

‘We hadden zo’n anderhalve ton schade. Dat alles is inmiddels hersteld. Op zich draait het bedrijf weer normaal. We hebben 120 melkkoeien op 70 hectare. Wel loopt er nog een zaak om alle gemaakte kosten vergoed te krijgen. Dat gaat toch ook nog om een aanzienlijk bedrag.’

Hoe is deze situatie ontstaan?

‘De verzekering is lang geleden opgesteld. Sindsdien is er niets wezenlijks aan veranderd. We hebben er zelf nooit meer bij stilgestaan. Feitelijk is dat de taak van de verzekeringsagent. Het bedrijf is inmiddels gegroeid en in de bedrijfsvoering is flink geïnvesteerd. Dan is het schrikken als niet alles goed lijkt te zijn afgedekt. Dat hagelschadevinkje betekende geen meerkosten in de premie. Dat had dus gewoon moeten zijn aangekruist.’

Wat is er na de schade gebeurd?

‘Met de eigen verzekeringsagenten kwamen we geen stap verder. We zijn via via met LTO Verzekeringen in contact gekomen, om te weten hoe we juridisch stonden. Zij hebben dit opgepakt. Ons hele verzekeringspakket is weer up-to-date gemaakt. Door een coulanceregeling konden we in elk geval het dak op de stal laten leggen.’

Wat is er nu anders dan voorheen?

‘Nadat we de overstap hebben gemaakt, hebben we doorgenomen hoe alles ervoor stond. Diverse onderdelen bleken maar heel beperkt te zijn verzekerd.

‘We zijn ook veel kritischer gaan kijken naar vervolgschade. Als er brand ontstaat, kunnen we een dag later niet gelijk weer aan de gang. Die schade kan nog weleens veel hoger zijn dan aan de opstallen. We hadden een meer algemene verzekering, waar dat niet echt in was meegenomen. Er stond een standaard bedrag voor. Nu is dat veel realistischer ingeschat. Er is dus flink hoger ingezet.’

Welk advies zou u collega’s geven?

‘Elke ondernemer is verantwoordelijk voor het eigen bedrijf, maar ik vond het goed om ook de agrarische bedrijfsvoering eens mee te nemen in een risicoanalyse. Het is raadzaam dat ook een onafhankelijk persoon met agrarische expertise meekijkt. Dan zijn goede inschattingen te maken en kan een polis op maat worden samengesteld.’

Bron: Nieuwe Oogst