Selecteer een pagina

In het recente Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB zijn verschillende punten opgenomen die een impact hebben op de agrarische sector. Eén van de belangrijkste veranderingen is de mogelijke terugkeer van rode diesel voor de agrarische sector en loonwerkers, wat een aanzienlijke kostenbesparing betekent. Daarnaast wordt er gestreefd naar het herinvoeren van pulsvisserij en wordt er ruimte geboden aan vissers op zee. Bovendien ondergaat het ministerie van Landbouw een naamswijziging naar Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN), waarbij de focus ook ligt op de belangen van vissers.

Stikstofuitstoot
Er is echter nog onduidelijkheid over de Europese goedkeuring van bepaalde maatregelen en de juridische haalbaarheid van enkele plannen. Specifiek rondom het verminderen van stikstofuitstoot ontbreekt een concrete actie in het akkoord. Ook wordt het stikstoffonds voor duurzamere landbouw afgeschaft, wat vragen oproept over de aanpak van deze urgente kwestie.

Biologische landbouw
Er wordt waardering uitgesproken voor de erkenning van de vakkennis en het ondernemerschap van boeren en tuinders. Echter zijn er zorgen geuit over het gebrek aan aandacht voor duurzame verdienmodellen zoals biologische landbouw. Er wordt benadrukt dat de Nederlandse voedselketen oplossingen moet bieden voor biodiversiteit, waterkwaliteit en klimaatadaptatie.

Biologische landbouw wordt gezien als een perspectief voor een gezonde toekomst van de landbouwsector, vooral vanwege de natuur inclusieve benadering en het duurzame verdienmodel. De afschaffing van het ‘Transitiefonds landelijk gebied en natuur’ roept vragen op, maar er wordt gehoopt dat toegezegde middelen voor het Actieplan voor groei van biologische productie en consumptie behouden blijven.

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen? De juristen van Frontyr helpen u hier graag mee verder. Neem contact met ons op via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.