Selecteer een pagina

Veel glastuinbouwondernemers hebben hun gewassen verzekerd tegen verschillende schadeoorzaken zoals brand, storm en hagel. In de voorwaarden van de gewassenverzekering is vaak een garantie tegen onderverzekering opgenomen mits het verzekerd bedrag is vastgesteld op basis van de gemiddelde omzet over de afgelopen 3 jaar.

Door oorzaken zoals de hoge inflatie en hoge energiekosten is het momenteel beter om te kijken naar de toekomst, dit is realistischer dan alleen te kijken naar het verleden. Daarnaast is het mogelijk dat je door bijvoorbeeld de eerder genoemde factoren toch besluit om met je bedrijf een andere kant op te gaan.

Voorbeelden van een dergelijke aanpassing binnen het bedrijf is een complete wijziging van het teeltplan met als gevolg een lage opbrengst door bijvoorbeeld het stoppen met belichten. Een mogelijk besluit kan ook zijn een korte teeltduur door alleen zomers te telen en niet het jaarrond of zelfs dat u besluit om gedeeltes van de kas leeg te laten.

Daarnaast is een hogere opbrengst ook aannemelijk. Bij veel teeltsoorten neemt het landelijk aanbod op dit moment af, waardoor vraag en aanbod weer richting de kostprijs plus marge gaan. Het blijft in ieder geval lastig om te voorspellen wat er zal gaan gebeuren. Om zeker te zijn van een juiste verzekerde som met garantie tegen onderverzekering is het belangrijk om de gewassenverzekering samen met uw LTO-adviseur goed tegen het licht te houden en regelmatig te toetsen of deze toereikend is.

Henk Houtman
Accountmanager Glastuinbouw LTO Verzekeringen