Verzekeren van uw zonnepaneleninstallatie

Verzekeren van uw zonnepaneleninstallatie

Een zonnepaneleninstallatie bestaat uit panelen, omvormers en het montagesysteem tot aan de aansluiting op de elektrische installatie, dit wordt ook wel PV-installatie genoemd. Met deze gehele installatie kunt u energie opwekken.

Schade kan ontstaan door brand in de panelen of omvormers maar ook door diefstal, storm, bliksem, hagel, wind en sneeuwdruk. Het gevolg hiervan kan zijn dat u geen energie meer kan leveren. De gemiste inkomsten hierdoor kunt u laten verzekeren. Ook kunnen uw zonnepanelen bij schade zorgen voor omgevingsschade. Voor de opruimingskosten hiervan kunt u een extra dekking afsluiten. Dit dekt de kosten voor het verwijderen van kleine deeltjes van zonnecellen uit de omliggende percelen. Het is verstandig om de rubriek opruimingskosten aan te passen na de montage van een PV installatie. Vóór de montage is het van belang dat de maximale dakbelasting van een gebouw niet wordt overschreden bij extreme weersomstandigheden zoals storm, regen en sneeuw. Voordat de zonnepanelen worden geplaatst dient er een draagkrachtberekening te worden gemaakt. Verder zijn er eisen gesteld aan de locatie van de omvormers, installatie volgens NEN normen en overspanningsbeveiliging (ook wanneer uw dak wordt verhuurd voor zonnepanelen aan derden).

Wilt u alle aandachtspunten voor het verzekeren van uw installatie rustig bespreken? Neem dan contact op met LTO Verzekeringen.