Selecteer een pagina

In het kader van goed werkgeverschap denkt u aan het wel en wee van uw personeel. Is alles op de werkvloer in orde? Heb ik de werknemersverzekeringen op orde? Met andere woorden: hoe behoed ik ze voor een enkeltje bijstand bij langdurige ziekte, etc? Maar denkt u goed werkgeverschap ook een aan uzelf en uw onderneming? Hoe voorkom ik dat een medewerker mijn bedrijf onderuit haalt als er iets gebeurt? Heb ik hier mij voldoende tegen gewapend? En wat oordeelt een rechter als de zaak daar voorkomt?

De werkgever draait steeds vaker op voor kosten als gevolg van ongelukken van werknemers die op het eerste gezicht niet direct met het werk te maken hebben. De werkgever wordt geacht te weten welke risico’s werknemers lopen, zodat ongevallen kunnen worden voorkomen. Zo niet, dan draait de werkgever volgens recente gerechtelijke uitspraken in het kader van ‘goed werkgeverschap’ op voor de soms torenhoge schade, waaronder het inkomensverlies van werknemers. De werknemersschadeverzekering (WSV) verzekert werknemers tegen allerlei vormen van ongevallen die werk gerelateerd zijn. Aansprakelijkheid speelt daarbij geen rol meer. De zorgplicht van de werkgever om een behoorlijke verzekering af te sluiten daarentegen wel.

Werknemersschadeverzekering

De Werknemersschadeverzekering is er voor alle Nederlandse werkgevers. De werkgever is verzekeringnemer en de werknemer, maar ook de uitzendkracht en stagiair, zijn de verzekerden. De WSV biedt de werknemer een zeer uitgebreide ongevallendekking voor werk gerelateerde ongevallen. De WSV vult de gebruikelijke verzekeringen en voorzieningen aan waar deze geen (volledige) dekking bieden en fungeert daarmee als vangnet. De WSV vergoedt (tot de verzekerde bedragen) de aantoonbaar geleden personen- en zaakschade als gevolg van een ongeval. Het voordeel van de WSV is dat het geen aansprakelijkheidsverzekering is. Er hoeft dus geen aansprakelijkheid te worden aangetoond voor een uitkering onder de verzekering. Zo verloopt het vergoedingsproces een stuk sneller. De werkgever biedt met de WSV een oplossing waarbij werkgever en werknemer naast elkaar staan in plaats van tegenover elkaar.

Rechters leggen vaak onverwachte relaties met het werk om zo de gedupeerde werknemer tegemoet te komen. Ook geven zij vaak aan dat het past bij goed werkgeverschap een ‘behoorlijke verzekering’ af te sluiten, die schade van de werknemer vergoedt na een ongeval. Zelfs als de werkgever het niet in de hand heeft gehad om maatregelen te treffen die het ongeval voorkomen.

Vrijblijvend gesprek

Het bovenstaande geeft al aan dat de WSV inmiddels een onmisbare dekking is. Laat u zich goed informeren. Met de WSV kan namelijk een aantal verzekerde tussenoplossingen (vaak dure uitbreidingen op de aansprakelijkheidsverzekering) komen te vervallen. Vraag daarom vandaag nog een vrijblijvend gesprek aan met één van onze adviseurs en laat uw verzekeringen controleren op dekking en premie.

Benjamin Overkleeft
Adviseur LTO Verzekeringen