Selecteer een pagina

Als ondernemer in de agrarische sector weet u als geen ander dat financiële schade gevolgen heeft voor de continuïteit van het bedrijf. Door strengere wetgeving, veranderende weersomstandigheden en nieuwe technologieën neemt het risico op schade toe. Het Agrarisch verzekeringspakket beschermt u tegen de verschillende risico’s die u loopt en u profiteert van een jaar gratis melkdekking. U kunt een verzekeringspakket op maat laten samenstelling zodat het aansluit op uw onderneming. Maar welke dekkingen van het verzekeringspakket beschermen u tegen de meest voorkomende agrarische situaties?


[space]

Praktijkvoorbeelden in de veesector

Brandschade

-Brandverzekering-
Jaarlijks komen duizenden dieren om bij stalbranden. De meest voorkomende oorzaken zijn onveilige elektrische installaties, verkeerd gebruik van elektrische apparatuur en hooibroei. Met de standaard brandverzekering dekt de schade door brand, storm, hagel, sneeuw, inductie en explosie. U kunt er ook voor kiezen om een uitbreiding op de dekking te nemen. Hierdoor is schade als gevolg van inbraak, vandalisme of aanrijding ook verzekerd.

[space]

Dieren inclusief ziekte/ongevallen en verstikkingsschade

-Veeverzekering-

Uw veestapel is de belangrijkste bron van inkomsten. Door ziekte, een ongeval of acute vergiftig kan uw kapitaal in gevaar komen. Daarvoor is de veeverzekering, deze verzekering vergoedt de financiële schade aan uw veestapel. Tevens zijn dierenartskosten en vrachtkosten (mits betrekking hebbend op getroffen dieren en ter beperking van onder de verzekering gedekte schade) meeverzekerd.

[space]

Technische apparatuur (zoals melk(koel)installaties, klimaatregel-, voer-, en computerapparatuur)

-Gevolgschade Uitval en Regelapparatuurverzekering-

De technische apparatuur om het complete klimaat- en voedingssysteem, inclusief gewenste verwarming en/of luchtverversing te regelen, kan te maken krijgen met een storing. Als er een storing ontstaat, is dit mogelijk fataal voor uw dieren en kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijf. De Gevolgschade Uitval Regelapparatuurverzekering dekt de ontstane schade door dood/verstikking en waardevermindering van uw vee. U kunt dit aanvullend meeverzekeren op uw bedrijfsschadeverzekering.

[space]

Onbruikbare melk

-Melkdekking-

Uw melklading staat gereed voor de leverancier. Maar uit de kwaliteitstesten komt naar voren dat er een te veel aan bacteriën of antibiotica aanwezig is. Uw melklading wordt daarom afgekeurd voor consumptie. Het is voor melkveehouders mogelijk om een ‘melkdekking’ af te sluiten. Hiermee wordt de schade die wordt veroorzaakt door verontreinigde melk vergoed, ook als deze (nog) niet is geleverd. Daarnaast kunt u op deze dekking een beroep doen als melk moet worden vernietigd als gevolg van het onverhoopt uitvallen van de koelinstallatie. Bij het afsluiten van het Agrarisch verzekeringspakket ontvangt u het eerste jaar gratis melkdekking.

[space]

Meer informatie over het Agarisch verzekeringspakket of gratis verzekeringscheck?

De verzekeringsspecialisten van LTO Verzekeringen komen graag bij u op uw bedrijf langs om uitleg te geven over hoe LTO Verzekeringen u verder kan helpen. Neem contact op via 023 – 520 15 16 of vul onderstaand formulier in voor de gratis en vrijblijvende verzekeringscheck.

[image source_type=”attachment_id” source_value=”2282″ size=”medium” align=”center” link=”https://www.ltoverzekeringen.nl/contact/contactformulier/”]

Profiteer van een jaar gratis melkdekking

Bij het afsluiten van een nieuw Agrarisch verzekeringspakket krijgt u nu één jaar gratis melkdekking.

Maak nu een afspraak

[space]

[block style=”white” source_type=”attachment_id” source_value=”623″ margintop=”0″ marginbottom=”-55″ parallax=”true” speed=”0.0″]

Vraag de gratis Verzekeringscheck aan

[/block]