Selecteer een pagina

Met ingang van 1 januari 2024 is de aanwezigheid van asbesthoudende dakbedekking en gevelbekleding verboden. Vooruitlopend hierop verzekert Achmea (waaronder Interpolis en Avero) in het geheel geen asbest meer. ASR verzekert dit ook niet meer, of slechts onder voorwaarden en Klaverblad hanteert een duaal beleid. Hierbij hebben bestaande klanten een afschrijvingsregeling en nieuwe klanten krijgen alleen dekking na brand. Beide verzekeraars kennen dan een hoge premie voor de milieuschadeverzekering. Verzekeraar Delta Lloyd hanteert vanaf 1-11-2017 afwijkende voorwaarden. De aanpassingen luiden als volgt:

  • De wijzigingen gaan in vanaf 1 november 2017 per eerstkomende prolongatiedatum.
  • Het schadebedrag wordt vastgesteld op basis van de oppervlakte van de beschadigde dakbedekking, wel of geen isolatie en het schadejaar. Hiervoor geldt een jaarlijkse afschrijving ten opzichte van het maximaal bedrag per m2.
  • Het verwijderen van dakbedekking dat niet is beschadigd, wordt niet vergoed. Ook niet als u hiertoe door de overheid wordt verplicht.
  • Het vastgestelde schadebedrag wordt eerst beoordeeld en daarom niet automatisch vergoed.
  • De opruimingskosten worden enkel betaald indien meeverzekerd. Daarbij gelden alleen de kosten die betrekking hebben op het opruimen en afvoeren van de beschadigde dakbedekking en voor wanneer er geen enkele behandeling of bewerking vereist is van de bodem, het water of de omliggende dakbedekking.

Na 1 januari 2024 komt eventuele schadevergoeding aan uw dakbedekking met asbest volledig te vervallen. Bovenstaande dekkingen zijn aan wijzigingen onderhevig. Neem daarom indien u vragen heeft contact op met uw adviseur.