Selecteer een pagina

Adviseur Benjamin Overkleeft geeft advies over de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

“Laat uw arbeidsongeschiktheidsverzekering herzien”

Agrarische ondernemers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) betalen vaak te veel. Sowieso liggen de premies hoog maar is de polis nog net zo waardevol als ten tijde van het afsluiten? Hoe zit het met de veranderde omstandigheden, zoals opvolging? En loopt de premie niet volledig uit de pas ten opzichte van de huidige mogelijkheden? Een arbeidsongeschiktheidsverzekering die bijvoorbeeld voor 2013 is afgesloten kende tot die tijd provisie. Dit betekent dat de premie vaak flink hoger is dan wanneer de verzekering na 2013 is afgesloten omdat een andere beloningssysteem gold. Polissen van vóór 2013 zijn inmiddels aan onderhoud toe evenals polissen ná 2013 die meestal, vanwege een wat rigide invulling van de zorgplicht, zonder nadenken op 67-jarige eindleeftijd zijn gezet. Vaak met torenhoge jaarpremies tot gevolg.

Onafhankelijk advies

LTO Verzekeringen geeft u graag geheel vrijblijvend en onafhankelijk advies over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij zijn daarbij in staat een alternatief te bieden en kunnen toetsen of de omstandigheden zodanig veranderd zijn dat een andere invulling op z’n plaats is. Eventueel in combinatie met aanvullende verzekeringen.

Benjamin Overkleeft van LTO Verzekeringen: “We merken vaak dat boeren en tuinders huiverig zijn om hun AOV te vernieuwen. Ondernemers die de vijftig gepasseerd zijn of die te maken hebben met een beperkte dekking, denken vaak dat ze vast zitten aan de AOV die ze jarenlang geleden bij hun bank hebben afgesloten. Maar in een aantal gevallen kunnen wij ervoor zorgen dat de polis doorloopt bij dezelfde verzekeringsmaatschappij tegen een lagere premie en soms zelfs met (hernieuwde) starterskorting.”

Voordelen

Naast een lagere premie kan een nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering ook andere voordelen opleveren. Overkleeft: “De AOW leeftijd is afgelopen jaren omhoog gegaan. Zoals hiervoor gesteld kun je de eindleeftijd hierop aanpassen. Wij nemen dit natuurlijk allemaal mee tijdens het gratis en vrijblijvende adviesgesprek”, aldus Overkleeft. Is uw AOV duur en matig onderhouden? Maak dan gebruik van de gratis AOV-Check.

[icon_link icon=”chevron-right” href=”https://www.ltoverzekeringen.nl/contact/contactformulier/?target=AOV”]Maak dan gebruik van de Gratis AOV-Check[/icon_link]