Selecteer een pagina

16 maart is het seizoen voor het uitrijden van drijfmest op bouwland gestart, een maand later dan voorheen. Wel werd vaste strorijke mest al uitgereden.

Pas vanaf 16 maart op bouwland

Met ingang van dit jaar mag drijfmest of vloeibare zuiveringsslib op bouwland pas vanaf 16 maart worden uitgereden. De bemesting vindt nu korter op de inzaai plaats en dat moet tussentijdse uitspoeling of afspoeling naar grond- en oppervlaktewater verminderen met een positief effect op waterkwaliteit.

Voor een aantal gewassen zoals boerenkool, aardappelen, granen, broccoli en bloembollen is bemesting van 16 februari tot en met 15 maart wel toegestaan.

Onvoorspelbare weersomstandigheden

Ondertussen heeft het onvoorspelbare weer zijn intrede gedaan en dat vraagt om alertheid van u. Wanneer u met uw mesttank de openbare weg opgaat, is er kans op schade. Zorg er voor dat uw werkmaterieel verzekerd is. Uw adviseur van LTO Verzekeringen denkt met u mee. Neem gerust contact op via 023 – 520 15 16 of laat ons u terugbellen.

Bron: RVO