Selecteer een pagina

Suus is teler van pioenrozen en zij laat haar gewassen door een loonspuiter bespuiten met een fungicide. Zelf heeft Suus nog een fungicide staan die zij altijd laat gebruiken. De loonspuiter, Sjoerd, pompt het beschermingsmiddel in zijn spuitmachine en gaat aan de slag. Tot Suus haar grote schrik verkleuren de bladen van de bespoten gewassen geel en ontstaan er vlekken op de bladeren. Suus loopt hierdoor enorme schade en onderzoekt wie dit heeft veroorzaakt.

Wat blijkt is dat Sjoerd, voor de aanvang van zijn opdracht bij Suus, bij een andere opdrachtgever een bespuiting heeft uitgevoerd. Hij gebruikte toen dezelfde spuitmachine, en helaas gebruikte hij toen herbiciden die schadelijk zijn voor pioenrozen. Het vermoeden ontstaat dan ook dat Sjoerd zijn machine niet zorgvuldig genoeg heeft schoongemaakt voordat hij de fungiciden van Suus in zijn spuitmachine heeft gegoten. Er worden door Suus deskundigen ingeschakeld om te onderzoeken of haar vermoeden klopt. Deze deskundigen constateren dat de verkleuringen en de vlekken op de bladeren wijzen op het gebruik van zowel glyfosaat en carfentrazone, en dit zijn nu net de herbiciden die Sjoerd bij zijn eerdere bespuiting had gebruikt. Dit, tezamen met andere omstandigheden die ook aannemelijk maken dat de schade is ontstaan door de bespuiting door Sjoerd, maken dat Sjoerd aansprakelijk is voor de schade van Suus, die wordt begroot op één miljoen euro.

Sjoerd had zijn aansprakelijkheid kunnen beperken, maar – helaas voor Sjoerd – hij heeft geen algemene voorwaarden opgesteld en van toepassing verklaard. Ook is er geen beperking van de aansprakelijkheid opgenomen in de overeenkomst van opdracht die hij heeft gesloten met Suus. Dit is dus een dure les met grote gevolgen voor Sjoerd.

Verkeert u in dezelfde situatie als Suus of Sjoerd? Neem dan contact op met de juristen van LTO via via 085 773 26 71 of juristen@ltoverzekeringen.nl.