Selecteer een pagina

Deze landelijke regeling biedt € 2.250.000,- aan subsidies voor investeringen in bedrijfsmiddelen die ziekten, plagen en/of onkruid op een niet-chemische manier bestrijden. Mogelijke investeringen omvatten onder andere een frees, hakselaar, messenwals, schijveneg en ecoploeg. De subsidie is aan te vragen tot en met 28 juni 2024.

Het subsidiepercentage bedraagt 35% van het geïnvesteerde bedrag, met een minimale subsidie van € 5.000,- en een maximale subsidie van € 75.000,-. Dit betekent dat uw investering minimaal € 14.286,- moet bedragen.

Wie komt er in aanmerking?

Een individuele landbouwonderneming, een loonwerkbedrijf of een samenwerkingsverband kan een aanvraag doen. Om de aanvraag te voltooien dient de offerte van de investering meegestuurd te worden.

Uitzonderingen

U ontvangt geen subsidie voor:

  • de tractor waaraan u het bedrijfsmiddel koppelt;
  • middelen die u kunt koppelen aan het bedrijfsmiddel waar u subsidie voor aanvraagt, zoals gps, een zaaimachine of een zaadtank;
  • bedrijfsmiddelen voor alle niet genoemde preventieve en niet-chemische maatregelen.

Voorwaarden

  • U kunt slechts één subsidieaanvraag indienen binnen de subsidiemodule ‘Geïntegreerde gewasbescherming’. Als u de subsidie ‘Investeren in geïntegreerde gewasbescherming’ aanvraagt, kunt u dit jaar niet de subsidie ‘Samenwerken aan innovatie geïntegreerde gewasbescherming’ aanvragen.
  • Als u vorig jaar deze subsidie heeft ontvangen, kunt u dit jaar niet opnieuw aanvragen.
  • U dient documenten mee te sturen die u heeft voorbereid voor uw aanvraag. Welke documenten dit zijn, vindt u onder ‘Uw aanvraag voorbereiden’.

Aanvragen

U vraagt de subsidie Geïntegreerde gewasbescherming aan vanaf 20 juni 2024, 09:00 uur tot en met 28 juni 2024, 17:00 uur. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het rvo.

Heeft u hulp nodig? Bel dan naar 023 – 520 15 16 of stuur een mail naar info@ltoverzekeringen.nl. Onze adviseurs helpen u graag.

Bron:
RVO
Arvalis