Selecteer een pagina

In Noord-Holland zijn varkenshouderijbedrijven niet zo dik gezaaid. En biologische varkenshouderijen al helemaal niet. Het bedrijf van familie Wennekers in Schagen is een van de weinige. En het is een bijzonder bedrijf in meerdere opzichten.

Ekovar Wennekers, de naam van de boerderij, onderscheidt zich onder meer door het actief zoeken van contact met de maatschappij. ‘We ontvangen vaak groepen bij ons op de boerderij. En op Facebook publiceer ik regelmatig als ‘bioboer Jan Wennekers’. Belangstellenden tonen we hoe het eraan toe gaat op een biologische varkenshouderij.

We willen laten zien dat de varkens een goed leven hebben’, vertelt Jan Wennekers, die samen met zijn vrouw Francisca bij de boerderij woont. Ook Jans ouders Ruud en Lida zijn nog actief bij het bedrijf betrokken. Al in de jaren tachtig van de vorige eeuw koos Ruud voor biologische productie. ‘Mijn vader wilde de dieren meer ruimte bieden. En ook vond hij dat ze naar buiten moesten.’

Uitbreiding

In 2015 besloot familie Wennekers het bedrijf uit te breiden. De bouw van de benodigde nieuwe stallen in 2016 gebeurde op een innovatieve en bijzondere manier, naar eigen ideeën van de ondernemers. Wennekers bouwde in een halve cirkel om de bestaande gebouwen vier dijkstallen. De dijkstallen liggen aan de West-Friese Omringdijk, een historische dijk van 126 kilometer lang, die tot het landelijk erfgoed van Noord-Holland behoort.

Tegen de buitenkant van de stallen is een aarden wal opgeworpen die doorloopt in de ruimte tussen de stallen. Zo oogt het alsof de stallen zijn geïntegreerd in een dijk; vandaar de naam ‘dijkstal’. De nieuwbouw leverde verschillende innovatieprijzen op. Maar belangrijker vindt Wennekers het resultaat voor de varkens: ‘De varkens leven er in grote groepen van 360 dieren, ze liggen op een dik pak biologisch stro en hebben veel ruimte. Het voeren van de vleesvarkens gebeurt met een automatisch voerstation. Varkens die willen eten, lopen eerst door een sluis waar ze gewogen worden. De computer bepaalt vervolgens of het dier start- of afmestvoer krijgt.’ In totaal houdt Wennekers 180 zeugen en 1.440 vleesvarkens. Daarmee is het bedrijf gesloten. In de biologische varkenshouderij hoort Wennekers bij de grote bedrijven.

Al sinds jaar en dag werkt Wennekers samen met LTO Verzekeringen. De ondernemer hecht veel waarde aan het persoonlijk contact met de adviseur van LTO Verzekeringen. In zijn geval is dat Rob Vink. ‘We hebben een omvangrijk en niet alledaags bedrijf. Dit betekent dat maatwerk nodig is op het gebied van verzekeren. LTO Verzekeringen biedt ons wat we nodig hebben’, zegt Wennekers.

Gezonde discussies

Adviseur Rob Vink onderstreept de woorden van Wennekers. ‘Diverse partijen in verzekeringsland kiezen een strategie waarbij ze meer afstand nemen; bijvoorbeeld door het werken met een centraal schademeldpunt. Bij LTO Verzekeringen doen we het anders en hechten we veel waarde aan de relatie met de klant’, zegt hij. ‘Als er wat speelt bij Wennekers ga ik graag even op bezoek. Gezonde discussies, bijvoorbeeld over de hoogte van de verzekerde bedragen, voer ik graag. Die helpen ons om met verzekeraars de beste afspraken te kunnen maken.’

 Al sinds jaar en dag werkt Wennekers samen met LTO Verzekeringen. De ondernemer hecht veel waarde aan het persoonlijk contact met de adviseur van LTO Verzekeringen. In zijn geval is dat Rob Vink. ‘We hebben een omvangrijk en niet alledaags bedrijf. Dit betekent dat maatwerk nodig is op het gebied van verzekeren. LTO Verzekeringen biedt ons wat we nodig hebben’, zegt Wennekers.

Gezonde discussies

Adviseur Rob Vink onderstreept de woorden van Wennekers. ‘Diverse partijen in verzekeringsland kiezen een strategie waarbij ze meer afstand nemen; bijvoorbeeld door het werken met een centraal schademeldpunt. Bij LTO Verzekeringen doen we het anders en hechten we veel waarde aan de relatie met de klant’, zegt hij. ‘Als er wat speelt bij Wennekers ga ik graag even op bezoek. Gezonde discussies, bijvoorbeeld over de hoogte van de verzekerde bedragen, voer ik graag. Die helpen ons om met verzekeraars de beste afspraken te kunnen maken.’

Accountmanager Rob Vink van LTO Verzekeringen

Meer informatie?

Maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. Wij informeren u graag over alle voordelen en onze unieke voorwaarden, bel direct met 023 – 520 15 16 of vul het contactformulier in.