Selecteer een pagina

Minister Schouten heeft bekendgemaakt dat boeren langer mest mogen uitrijden zodat gewassen nog kunnen groeien in het najaar. De exacte periode hangt af van het type mest, de grondsoort en het type land. Voor grasland (klei- en veengrond) is de uitrijperiode verlengd tot en met 30 september. Bij akkerland (alle type gronden) en grasland (zand- en lössgrond) mag u uitrijden tot en met 15 september.

 

Welke maatregelen zijn nog meer van toepassing?
Door de grote droogte hebben veel boeren financiële schade opgelopen. Minister schouten heeft naast de verlening van de uitrijperiode van mest ook andere maatregelingen bekendgemaakt om boeren tegemoet te komen:

  •  U kunt een vrijstelling aanvragen waarmee u langer de tijd krijgt om grasland te scheuren. Lees meer.
  • U krijgt langer de tijd om vanggewassen na mais in te zaaien. Lees meer.
  • U kunt een beroep op overmacht doen wanneer u niet kunt voldoen aan de voorwaarden om een EA vanggewas in te zaaien of doordat het ingezaaide gewas niet goed opkomt. Lees meer.