Loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers blijft definitief twee jaar

Loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers blijft definitief twee jaar

Werkgevers blijven verplicht het salaris van zieke werknemers de eerste twee jaar door te betalen. Om het de kleine werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken om aan deze verplichting te voldoen, worden de volgende maatregelen ingevoerd:

 1. Een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering per 1-1-2020, waardoor
  kleine werkgevers optimaal ontzorgd worden
 2. Financiële tegemoetkoming per 2021 via een
  premiekorting voor de kosten van loondoorbetaling ter hoogte van totaal
  450 miljoen euro, waar met name de kleine werkgevers van profiteren.
 3.  Per 1-1-2021 het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets
  op re-integratie-inspanningen (RIV-toets) leidend.
 4. Verbeteren transparantie rondom loondoorbetaling.
 5. De rol van de werknemer wordt groter bij tweedespoortrajecten.

Heeft u vragen over de loondoorbetalingsverplichting bij zieke werknemers?

Neem contact op met de adviseur