Selecteer een pagina

In de meeste gevallen verzekeren Glastuinbouwverzekeraars uw kassen, bedrijfsgebouwen en installaties op herbouwwaarde. Door jaarlijkse indexering zal er bij schade altijd worden hersteld op basis van herbouwwaarde. Soms, bij zeer oude kassen en gebouwen, kan het voorkomen dat er op basis van dag- of sloopwaarde is verzekerd.

Als er schade ontstaat, kan het voorkomen dat de overige roerende zaken zoals bedrijfsinventaris, bedrijfsvoorraden en apparatuur te laag verzekerd zijn. Hier zit namelijk geen jaarlijkse indexatie op. Heeft u bijvoorbeeld vijf jaar geleden inventaris aangekocht en zit deze nog steeds binnen de nieuwwaarderegeling? Dan zal het bedrag van deze inventaris ook daadwerkelijk jaarlijks moeten worden geïndexeerd. Verzekeraars indexeren de overige roerende zaken niet automatisch, maar laten dit over aan de tuinder zelf. Controleer dus samen met uw LTO adviseur minimaal 1x per jaar het verzekerd bedrag van uw roerende zaken om bij schade niet voor verrassingen te staan.