Selecteer een pagina

Sinds 1 januari 2018 is de landbouwregeling afgeschaft. Dit betekent dat de boeren en tuinders btw-plichtig zijn. Hiervoor was het niet noodzakelijk om over de goederen en diensten btw af te dragen maar door de afschaffing van de regeling moet dat wel. Wel is het zo dat bij de aanschaf van de goederen en diensten de btw teruggevraagd kan worden.

Deze belastingregel zorgt voor een verandering in de verzekeringen. De uitkering die ontvangen wordt bij een schade is mede afhankelijk van het verzekerd bedrag. Bij het vaststellen van de verzekerde bedragen voor 1 januari 2018 werd ervan uitgegaan dat de btw over de goederen niet terug gevraagd kon worden. Daarom werd toen in het verzekerd bedrag ook het btw-bedrag meegenomen.

Nu kan van de schadevergoeding het btw-bedrag worden afgehaald. Het verzekerde bedrag kan daarom in veel gevallen met 21% worden verlaagd. Het gevolg hiervan is een lagere premie. Het moet zorgvuldig worden bekeken of de afschaffing van de landbouwregeling gevolgen heeft voor uw verzekeringen. Uw adviseur kan u adviseren welke verzekerde bedragen in uw situatie wenselijk zijn nu u de btw terug kunt krijgen.

Afspraak maken met adviseur

[icon icon=”check” color=”green”]U zit nergens aan vast[/icon]