Selecteer een pagina

De meest voorkomende oorzaak van brand op een agrarisch bedrijf is de elektra. Dat kan onder andere ontstaan door gebrekkig onderhoud, de aanleg, onjuist gebruik of ongedierte. Het periodiek laten keuren van uw elektra is dus een must.

De meeste agrarische verzekeraars eisen bij aanvang van de verzekering een elektrakeuring en verplichten vaak op de polis een periodieke controle. De termijn waarbinnen dit moet plaatsvinden, kan per contract verschillen. Bij het niet voldoen aan deze verplichting, kan de schade bij brand slechts deels of zelfs helemaal niet worden vergoed.

Uit laten voeren van de elektrakeuring

Let ook goed op dat niet alle keurende bedrijven alle keuringen mogen uitvoeren en er lange wachttijden gelden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de NTA 8220 keuring (scope 10). Deze keuring brengt de brandrisico’s en het risiconiveau van de elektrische installaties voor het gehele bedrijf in kaart.

Om na een schade geen slecht bericht te krijgen, verdient het dus de aandacht om uw polis goed te controleren. Zo weet u welke keuring wanneer wordt geëist en binnen welke termijn er een nieuwe keuring dient plaats te vinden. Bij twijfel kunt u de medewerkers van LTO Verzekeringen raadplegen.

LTO Ledenvoordeel

Doordat LTO Ledenvoordeel een kortingsregeling met Parkstad Inspecties heeft afgesproken kunnen de leden van LTO Noord, ZLTO en LLTB hiervan profiteren. Parkstad Inspecties is een SCIOS gecertificeerd bedrijf die locaties heeft in het hele land. Zij mogen zowel de scope 8 als de scope 10 keuring uitvoeren. Profiteer dus nu van uw lidmaatschap en laat de inspecteurs van Parkstad Inspecties een inspectie uitvoeren.