Als er sprake is van onderverzekering wordt slechts een deel van de schade vergoed. Dit kan financiële gevolgen hebben voor de continuïteit van uw onderneming. Onderverzekering kan bijvoorbeeld ontstaan doordat een te lage waarde van werkmaterieel is opgegeven aan de

Lees verder

Door de droogte van deze zomer is de kans groter op vorming van giftige maïskuilgassen. Afgelopen periode hebben er een aantal ernstige incidenten plaatsgevonden waarbij de brandweer werd opgeroepen. De extreem giftige gassen kunnen verschillende risico’s met zich meebrengen: beschadiging

Lees verder

De stalbranden van de afgelopen jaren jagen verzekeraars schrik aan. Helaas is een brand op een groot veeteeltbedrijf vaak een miljoenen kostende schade. Dat verklaart waarom verzekeraars zeer streng zijn bij acceptatie én ze nu ook kritisch naar de bestaande

Lees verder

Verzekeringen vergelijken is waarschijnlijk niet uw hobby. LTO kan het u ook uit handen nemen. Een adviseur van LTO Verzekeringen komt graag bij u langs. Dit advies is uiteraard gratis, onafhankelijk en vrijblijvend. Ook vertellen we u over de mogelijkheden

Lees verder

Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking getreden waarbij u dient te voldoen aan een aantal nieuwe eisen. Wanneer u hieraan niet voldoet, kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) u een boete opleggen. De

Lees verder