Selecteer een pagina

Spuiwater, afkomstig van luchtwassers in de veehouderij, is geen dierlijke mest en hoeft daarom niet emissie-arm aangewend te worden. In Nederland wordt spuiwater als kunstmest beschouwd, stelt beleidsmedewerker Wiebren van Stralen van LTO Nederland. Bij het uitrijden van spuiwater als meststof gelden de uitrijregels van stikstofkunstmest. Het is wel van belang dat het gehalten van spuiwater bekend zijn door bemonstering en analyse.

Welk spuiwater als mest

Er zijn drie luchtwassystemen waarbij u de reststof spuiwater als mest kunt u gebruiken:

  • spuiwater van composteerhal
  • spuiwater van korrelinstallaties voor pluimveemest
  • spuiwater van stalluchtreinigingsinstallaties

Spuiwater van composteerhal

U mag ammoniumsulfaathoudend spuiwater gebruiken als dit komt van een bedrijfshal waar u zuiveringsslib met houtsnippers composteert. Dit composteren gebeurt door het wassen van lucht met een verdunde waterige oplossing van zwavelzuur. Deze pH-neutrale oplossing bestaat uit ammoniumsulfaat opgelost in water. De lucht van de hal wordt gereinigd met een chemische luchtwasser.

Spuitwater van composteerhal

U mag ammoniumsulfaathoudend spuiwater gebruiken als dit komt van een bedrijfshal met tunnels. In de tunnels wordt de pluimveemest gecomposteerd, gedroogd en samengeperst tot korrels. De lucht wast u met een verdunde waterige oplossing van zwavelzuur. Deze zure oplossing bestaat uit ammoniumsulfaat opgelost in water. De lucht van de hal wordt gereinigd met een chemische luchtwasser.

Spuiwater van stalluchtreinigingsinstallaties

U mag spuimater gebruiken als dit komt van een stal op een veehouderijbedrijf met een reinigingsinstallatie. De lucht van de hal wordt gereinigd met een chemische luchtwasser, een biologische luchtwasser met een waterwasstap. Een combinatie van deze luchtwassers mag ook, als:

  • de luchtwasser bestaat uit een combinatie van in elk geval twee van de omschrijvingen die hierboven staan;
  • u het water dat u wast per stap apart opvangt.

Hoe gebruiken

Als u spuiwater als mest wilt gebruiken, heeft u te maken met twee verschillende regelingen:

  • Wilt u de mest vervoeren of verhandelen? U houdt zich aan de regels voor overige anorganische mest. Het vervoer hoeft u niet aan ons door te geven. Als u verhandelt wel.
  • Wilt u de mest gebruiken of uitrijden op uw landbouwbedrijf? U houdt zich aan de regels voor overige anorganische mest.

Nooit mengen en nooit lozen

Spuiwater mag u nooit onderling mengen of samenvoegen met andere mest. U mag het ook nooit lozen in mestopslagen, zoals in de mestkelder, silo of mestzak. Als u spuiwater uit een chemische luchtwasser bijvoorbeeld met dierlijke mest mengt, komt het giftige gas diwaterstofsulfide vrij. Ook kan ijzersulfaat ontstaan. In de bodem zet het zich om in zwavelzuur. Dit is schadelijk voor het gewas, omdat de bodem hierdoor verzuurt. Daarom mag het in geen enkele mestopslag geloosd worden.


Heeft u nog vragen over uw verzekeringen? Neem gerust contact op via 023 – 520 15 16 of maak een vrijblijvende afspraak met onze adviseurs.

Bron: Nieuwe Oogst, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland