Selecteer een pagina

Door de droogte van deze zomer is de kans groter op vorming van giftige maïskuilgassen. Afgelopen periode hebben er een aantal ernstige incidenten plaatsgevonden waarbij de brandweer werd opgeroepen. De extreem giftige gassen kunnen verschillende risico’s met zich meebrengen: beschadiging aan het hoornvlies, brandblaren, duizeligheid en in uitzonderlijke gevallen bewusteloosheid of de dood tot gevolg hebben.

Wat kunt u doen?

  • Mensen en dieren mogen de eerste twee weken na het inkuilen niet in de buurt van de kuil komen, dit geldt ook voor kalverboxen. Zet desnoods de kuil af met lint of hekken.
  • Wanneer het folie opbolt, ontlucht de kuil dan niet zelf. Het is namelijk mogelijk dat er levensgevaarlijke nitreuze gassen onder zitten.
  • Blijf altijd bovenwinds van de gassen en vermijd elk contact. Vooral bij windstil weer is de situatie gevaarlijk, omdat de gassen dan blijven hangen.
  • Als er zichtbaar gassen vrijkomen uit de kuil en de kuil vlakbij een woning, stal of de openbare weg ligt, waardoor er gevaar bestaat dat mens en dier de gassen kunnen inademen, bel dan de brandweer via 112.

Bron: LTO Nederland