LTO Verzekeringen introduceert het Gezond bedrijf programma

LTO Verzekeringen streeft altijd naar de beste zorg voor werkgever en werknemer en daarom profiteert u van verschillende diensten om de duurzame inzetbaarheid in uw bedrijf te verbeteren. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Onderdelen Gezond bedrijf programma

Duurzame inzetbaarheid kunt u op een groot aantal manieren bevorderen. Het Gezond bedrijf programma bestaat uit verschillende diensten die u afzonderlijk kunt afnemen.

STIGAS
 

Stigas helpt ondernemers en werknemers om gezond, veilig en duurzaam te werken. Dit doen ze door middel van:

  • De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), het preventiespreekuur en het Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
  • Opleidingen en cursussen
  • Speciale programma’s zoals Werken aan morgen (duurzame inzetbaarheid) met als onderdeel daarvan een vitaliteitsscan voor het bedrijf en voor de individuele medewerker
  • Vitaliteits- en loopbaancoaching 
  • Re-integratie en activering bij ziekte
  • Het onderkennen en initiëren van eventuele (bij)scholingsbehoeften
Toolbox 1ste hulp bij calamiteiten
Een calamiteit komt bijna altijd onverwacht en altijd ongelegen. Desondanks is het goed om van tevoren na te denken wat u zou moeten doen als zich een calamiteit voordoet. En als de calamiteit plaatsvindt moet het bedrijf snel over een goed draaiboek beschikken om adequaat te kunnen reageren.

Het draaiboek 1e hulp bij calamiteiten is mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage uit het fonds Colland Arbeidsmarkt. Werkgevers die te maken krijgen met schade kunnen direct gebruikmaken van het draaiboek.

LTO Zorgvergelijker
Met de LTO Zorgvergelijker heeft u de keuze uit zorgverzekeringen van diverse verzekeraars, met de beste dekkingen en aantrekkelijke kortingen. Bekijk de mogelijkheden en vergelijk direct de zorgverzekeringen die bij uw wensen passen. Met een druk op de knop sluit u direct uw zorgverzekering af. www.ltozorgvergelijker.nl
Vertrouwenspersonen
Discriminatie, intimidatie, ongelijke behandeling: het klinkt wellicht als een ver-van-mijn-bed-show, maar ook in de glastuinbouw kunnen zich dergelijke zaken voordoen. Sociale partners glastuinbouw (vertegenwoordigers namens werkgeversorganisaties LTO Noord Glaskracht, LTO Noord, ZLTO, LLTB en Plantum én werknemersorganisaties CNV Vakmensen en FNV) vinden het belangrijk dat er sprake is van een prettige, gezonde en veilige werkomgeving. Daarom hebben zij afspraken over de vertrouwenspersoon glastuinbouw opgenomen in de cao. Een vertrouwenspersoon biedt hulp bij het oplossen van conflicten op de werkplek en het voorkomen van mogelijke gevolgen. Dit draagt bij aan goed werkgeverschap en goed sociaal beleid.
Sociaal medewerkers

Met een palet aan verschillende activiteiten en diensten wil ZLTO er zijn voor deze leden, zowel individueel als in groepsverband. En dat niet alleen als de nood aan de man is, maar juist ook preventief. Het kan immers heel plezierig zijn om met collega-ondernemers tijdig en in een vertrouwde sfeer bepaalde ervaringen en gevoelens te delen en stil te staan bij toekomst en verwachtingen.

WERKbalansmeter (WBM)
WBM is een test die schriftelijk en online beschikbaar is. Het beoordeelt of werknemers nog ‘goed in hun vel zitten’ door te kijken naar de balans tussen persoon en werk. Het biedt voor zowel de werknemer als de werkgever.
Preventiezuil/Gezondheidskiosk
Een interactieve kiosk op locatie in het bedrijf die gezondheidsparameters meet.
Preventie Medisch Onderzoek (PAGO/PMO)
Door middel van dit onderzoek worden de risico’s voor de werknemers in kaart gebracht. Met die advies van de keuringsarts kan men zich, indien noodzakelijk, preventief laten behandelen. Een preventief medisch onderzoek heeft zowel voor de werkgever als voor de werknemer vele voordelen.
Cursus Preventiemedewerker
De preventiemedewerker is de aangewezen persoon binnen een onderneming die de veiligheid en gezondheid van de werkomgeving probeert te bewerkstelligen. Elke onderneming is verplicht om een preventiemedewerker aan te stellen. Het doel van de cursus is dat de cursist weet wat zijn/haar taak, rol en positie is in de onderneming. Waar hij/zij relevante informatie kan vinden en hoe hij/zij aan de slag kan met de risico’s binnen de onderneming.
Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid
Online vragenlijst die het huidige beleid in uw organisatie een spiegel voorhoudt en aangeeft waar en hoe u uw personeelsbeleid verder kunt optimaliseren.
Verzuimrapportage vanuit Verzekeringsinzicht.nl
Met Verzekerinsinzicht.nl kunnen de verzekeringen digitaal worden ingezien. Daarnaast is er ook een archieffunctie waarin documenten, correspondentie en polissen terug kunnen worden gevonden. Ook kan er een verzuimrapportage opgesteld worden voor de relaties. Uit deze rapportage kan heel veel informatie worden gehaald welke wij gebruiken om in gesprek te gaan met de eigenaar e/o HRM afdeling van het desbetreffende bedrijf. Al pratend kunnen wij samen conclusies trekken en actieplannen in samenwerking met onze relaties inzetten om te werken aan duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.
Online personal training
Online en/of offline personal training gericht op sport en voeding. Lees meer >
Lijfstijlcoach
Een lijfstijlcoach is een trainer die personen kan begeleiden in de vorm van functionele training, voeding en gedragscoaching.
Zorgcoach
Een zorgcoach helpt wanneer iemand het moeilijk heeft en een zetje in de goede richting nodig heeft. De wensen worden besproken en samen wordt gezocht naar creatieve en vernieuwende oplossingen. Samen richten zij zich op de talenten van de klant en proberen het beste in de klant naar boven te halen.

Contact

Heeft u vragen over het gezond bedrijf programma? Maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. Wij informeren u graag over alle voordelen en onze unieke voorwaarden, bel direct met 023 – 520 15 16 of vul het contactformulier in.

Meer informatie aanvragen