Selecteer een pagina

Disclaimer

Deze website is opgezet als informatieve site en heeft niet als primaire doel het afsluiten van transacties. In geval u via de website op een onderliggende site van LTO Verzekeringen wel de mogelijkheid heeft om verplichtingen met LTO Verzekeringen aan te gaan, raden wij u aan kennis te nemen van de algemene voorwaarden van het desbetreffende product. Wij adviseren om niet een overeenkomst via het internet te sluiten.

Aansprakelijkheiduitsluiting

LTO Verzekeringen besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Ondanks de zorgvuldigheid die hierbij betracht wordt, kan LTO Verzekeringen geen garanties geven over de juistheid van de verschafte informatie.

Copyright

Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de website rusten uitsluitend bij LTO Verzekeringen en/of bij één van de leveranciers. De inhoud van de website wordt beschermd door auteursrecht en mag niet elektronisch of anderszins worden gekopieerd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van LTO Verzekeringen.

Nieuwe ontwikkelingen

De teksten van onze disclaimer kunnen – gelet op toekomstige ontwikkelingen – door ons worden aangepast. Wij raden u derhalve aan om deze teksten met enige regelmaat te raadplegen indien u onze website bezoekt.

Virussen

LTO Verzekeringen garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.